Press "Enter" to skip to content
Poniżej wyświetlają się wpisy zawierające tag

pałac Dioklecjana

Tag: pałac Dioklecjana

Pałac Dioklecjana w Spalatum – rezydencja zbudowana przez cesarza Dioklecjana na przełomie III i IV wieku jako willa, w której miał zamiar osiąść po zamierzonej na 305 r. abdykacji. Budowla została zaplanowana na wzór castrum romanum, na prostokącie o wymiarach 214 × 175 m. Zabudowania przecinały dwie wewnętrzne ulice wzdłuż których ustawiono szeregi kolumn. Na ich przecięciu znajdował się wewnętrzny dziedziniec. Ulica poprzeczna rozdzielała część przeznaczoną na pomieszczenia gwardii cesarskiej od części reprezentacyjnej. Każda z ulic kończyła się bramą w murach: od strony zachodniej – Brama Żelazna, północnej – Brama Złota, wschodniej – Brama Srebrna, południowej – Brama Brązowa. Rezydencja od południa przylegała do brzegu morza i od tej strony bok założenia pałacowego stanowił kolumnowy portyk umożliwiający długie spacery wzdłuż nadbrzeża. Pozostałe boki pałacu były ufortyfikowane basztami wzniesionymi na narożach, przy bramach i w środkowych częściach muru, pomiędzy bramami.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial