Press "Enter" to skip to content

Czym jest „mądrość Boża”?

Czytając 3 rozdział Listu Jakuba na pewno zwróciliśmy uwagę na zachętę, aby kierować się nie mądrością ludzką lecz „mądrością pochodzącą z góry”. W jaki sposób możemy to robić? Czym charakteryzuje się mądrość Boża?

Zanim krótko omówimy tę kwestię, zastanówmy się najpierw, czym w ogóle jest mądrość…

Czy na przykład o kimś, kto jest inteligentny albo ma encyklopedyczną wiedzę, można powiedzieć, że jest mądry? Niekoniecznie. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę samo posiadanie wiedzy czy inteligencji nie jest równoznaczne z mądrością. Mądrość to inaczej jednoczesne robienie użytku z wiedzy, rozeznania i zrozumienia.

Nasz Bóg Jehowa odznacza się mądrością absolutną. Ma ogromną wiedzę, rozeznanie i zrozumienie. Stwórca wie dosłownie wszystko o wszechświecie. To On ustanowił prawa, dzięki którym wszystko istnieje. Jehowa ustanowił też normy moralne pozwalające nam podejmować rozsądne decyzje i prowadzić szczęśliwe życie. Mądrość Jehowy zdecydowanie góruje nad mądrością ludzi i właśnie dlatego jest godna zaufania.

Co ciekawe, niektóre słowa biblijne tłumaczone na „mądrość” dosłownie znaczą „skuteczne działanie” albo „praktyczna mądrość”. Już samo ten fakt świadczy o tym, że mądrość Jehowy ma wartość praktyczną i pozwala osiągać pożądane wyniki. Jehowa dzięki swej przeogromnej wiedzy i głębokiemu zrozumieniu zawsze podejmuje najtrafniejsze decyzje i wprowadza je w czyn w najskuteczniejszy sposób. My możemy czynić podobnie.

W księdze Przysłów zachęcono nas, abyśmy „zaufali Jehowie i nie polegali na własnym zrozumieniu”. Przyjrzyjmy się więc bliżej mądrości Jehowy. Zobaczmy, co Jakub napisał w swoim Liście w rozdziale 3:17

Jakub opisał tu „mądrość pochodzącą z góry”, czyli taką, której Źródłem jest Jehowa Bóg. Czym się ona charakteryzuje?

„Jest przede wszystkim czysta” – czytamy. Co to oznacza i dlaczego Jakub wymienił czystość na pierwszym miejscu wśród cech mądrości Bożej?

Oczywiście rozumiemy, że nie chodzi tu o czystość rąk czy odzieży, nie chodzi o naszą powierzchowność, tylko o nasze wnętrze, o nasze symboliczne serce. Pismo Święte wskazuje, że mądrość Boża nie trafi kogoś, kto ma serce zbrukane niegodziwymi myślami, pragnieniami i pobudkami.

Aby móc przejawiać pozostałe cechy „mądrości pochodzącej z góry”, przede wszystkim musimy być czyści pod względem moralnym i duchowym. Właśnie dlatego powiedziano, że „mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta”.

Następnie Jakub wspomina, że jest ona „usposobiona pokojowo”. Dlaczego jest to takie ważne, żebyśmy w swoim życiu dowodzili, że zależy nam na pokoju? Dlaczego musimy ze wszystkich sił dążyć do przywrócenia pokoju, gdy z jakiegoś powodu zostanie on zmącony? Gdy na przykład zauważymy, że uraziliśmy jakiegoś brata lub siostrę?

Zawsze dążymy do pokoju, ponieważ chcemy, aby był z nami Jehowa. W 2 Koryntian 13:11 powiedziano: „Żyjcie ze sobą w pokoju, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami”. Właśnie dlatego mądrość niebiańska każe nam zabiegać o pokój. Dążymy do pokoju, ponieważ zależy nam na więzi z naszym Bogiem, Jehową.

W naszych biuletynach mamy ilustrację, która pięknie ukazuje wartość mądrości Bożej. Dzięki niej siostra udało się przywrócić pokój z inną siostrą, z którą początkowo prawdopodobnie się posprzeczała.

Ale czystość i pokojowe usposobienie to nie wszystko. W 17 wersecie 3 rozdziału listu Jakuba czytamy dalej:

„Ale mądrość pochodząca z góry jest przede wszystkim czysta, następnie usposobiona pokojowo, rozsądna, gotowa okazywać posłuszeństwo, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna, nieobłudna”.

Mądrość, której Źródłem jest Jehowa, nakazuje nam być ludźmi rozsądnymi, gotowymi okazać posłuszeństwo. Chodzi o ochocze podporządkowanie się wszystkiemu, co mówi Biblia. Gdy na przykład podejmiemy jakąś decyzję, a potem ktoś nam wykaże na podstawie Biblii, że zajęliśmy złe stanowisko albo wyciągnęliśmy błędne wnioski, to nie będziemy uparcie obstawać przy swojej złej decyzji, tylko jako rozsądni, gotowi okazać posłuszeństwo, podporządkujemy się temu, co mówi Pismo Święte.

„Mądrość pochodząca z góry” jest też „pełna miłosierdzia i dobrych owoców”. Co to znaczy? Gdy w Biblii jest mowa o miłosierdziu, to najczęściej chodzi o troskę o innych wyrażoną działaniem, o współczucie połączone z życzliwymi uczynkami, o próbę niesienia ulgi osobom cierpiącym. Bardzo słusznie więc Jakub łączy miłosierdzie z „dobrymi owocami”, gdy mówi o „mądrości z góry”. Mądrość Bożą cechuje ciepło, serdeczność i wrażliwość.

Chcemy właśnie tak podchodzić do pomagania innym, do okazywania innym braterskiej miłości.

Chcemy też być bezstronni. Bezstronność to kolejna cecha prawdziwej mądrości; mądrości, która „nie czyni stronniczych wyróżnień”, jak to oddano we wcześniejszym Przekładzie Nowego Świata.

Jak możemy przejawiać bezstronność w praktyce? Na przykład nie rozwijając w swoich sercach żadnych uprzedzeń rasowych – wykorzeniamy takie uprzedzenia. I odwrotnie: nie wyróżniamy nikogo z powodu jego wykształcenia, zamożności czy funkcji w zborze. Unikamy faworyzowania ludzi.

Brak obłudy to kolejna rzecz, o której warto wspomnieć. Kierując się „mądrością pochodzącą z góry”, nie jesteśmy dwulicowi, nie udajemy kogoś, kim nie jesteśmy. O mądrości Bożej Jakub powiedział, że jest „nieobłudna”.

Ten aspekt miłości Bożej wpływa na to, jak traktujemy współwyznawców oraz na to, co o nich myślimy. Nasza miłość do braci w zborze nie jest udawana. Żywimy do nich ciepłe uczucia. W rezultacie nasi współwyznawcy mają do nas zaufanie, bo wiedzą, że nasza miłość braterska jest szczera.

Jak widzimy, wszystkie cechy mądrości Bożej wymienione przez Jakuba – czystość, pokojowe usposobienie, rozsądek, gotowość do okazywania posłuszeństwa, miłosierdzie i dobre owoce, bezstronność oraz brak obłudy – mają ogromne znaczenie, jeśli chcemy zachować swoją więź z Jehową oraz pokojowe stosunki z naszymi duchowymi braćmi.

Dlatego warto, aby każdy z nas zastanowił się, czy udało mu się ostatnio okazać któryś z tych wymienionych aspektów Bożej mądrości, ewentualnie, nad czym mógłby jeszcze popracować.

Nabywajmy „mądrości pochodzącej z góry”, mądrości Bożej, która ma praktyczną wartość, i odzwierciedlajmy ją w naszym życiu.

VN:F [1.9.22_1171]
Twoja ocena wpisu:
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Czym jest "mądrość Boża"?, 5.0 / 5 , ocen: 1
Jakie zadanie otrzymał Noe?

Czy trudno jest ci robić to, czego wymaga Jehowa? Czasem może tak być. Pod wpływem zmęczenia, zniechęcenia, trosk życiowych może Read more

Jaka przyszłość czeka naszą planetę?

Jaka przyszłość czeka naszą planetę?... Niektórzy uważają, że Ziemia zostanie zniszczona w wyniku wojny nuklearnej. Inni sugerują, że być może Read more

Dobra nowina w świecie pełnym przemocy (6)

Dobrą nowiną jest też to, że możemy coś robić, by zapewnić sobie ocalenie w czasie zagłady tego świata pełnego przemocy! Read more

Dobra nowina w świecie pełnym przemocy (5)

Fragment ten ma ogromne znaczenie dla każdego z nas. „Nie zazdrość człowiekowi dopuszczającemu się przemocy ani nie idź w jego Read more

Dobra nowina w świecie pełnym przemocy (4)

A jak Jehowa Bóg patrzy na dzisiejszą sytuację na świecie? Zobaczmy do natchnionego opisu zawartego w ks. Psalmów – odczytajmy Read more

Dobra nowina w świecie pełnym przemocy (3)

Jak wiemy, zaczęło się od schwytania Szczepana, przyprowadzenia go przed Sanhedryn, czyli najwyższy sąd żydowski, osądzenia i ukamienowania. O tym, Read more

Dobra nowina w świecie pełnym przemocy (2)

Ale tytuł tego wykładu to „Dobra nowina w świecie pełnym przemocy”. Jaką dobrą nowinę można usłyszeć w tym świecie? Aby Read more

Dobra nowina w świecie pełnym przemocy (1)

Czy zgodzisz się z tym, że określenie „pełen przemocy” dobrze pasuje do otaczającego nas świata? Na pewno tak, chociaż dla Read more

Czy podzielam Boży pogląd na życie?

Czym różni się Ziemia od innych planet w Układzie Słonecznym? Takich różnic na pewno jest wiele. Na przykład Jowisz i Read more

Kim są czterej jeźdzcy Apokalipsy?

Bardzo wielu ludzi słyszało o tzw. "czterech jeźdzcach Apokalipsy", bo to chyba najbardziej znana scena z księgi Objawienia. Niektórzy sądzą, Read more

Co przemawia za autentycznością Biblii?

Głęboki szacunek dla Pisma Świętego jest jednym ze znaków rozpoznawczych prawdziwych chrześcijan. I chyba wszyscy się zgodzimy, że między innymi właśnie Read more

Bbiblijny pogląd na praktyki spirytystyczne

Jaki jest pogląd naszego Stwórcy na praktyki spirytystyczne? Jest to bardzo ważne pytanie, ponieważ ma związek z utrzymaniem z Nim Read more
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial