Meta name=robots content=noindex,follow – dla tagów bez category_description

Moja autorska modyfikacja pliku wordpress-seo/frontend/class-frontend.php sprawia, że tagi i kategorie, które nie mają category_description, a więc są narażone na duplicate content w obrębie witryny, otrzymują <meta name=”robots” content=”noindex,follow”/>

        if ( $robotsstr != ” )
echo ‚<meta name=”robots” content=”‚ . esc_attr( $robotsstr ) . ‚”/>’ . „\n”;

// modyfikacja:
if (category_description( $category )==””) {

if ( is_home() ) { ?> <?php }
else if ( is_single() ) { ?><?php }
else { echo ‚<meta name=”robots” content=”noindex,follow”/>’ . „\n”; }
}

Kilka informacji:

<meta name=”robots” content=”‚ . esc_attr( $robotsstr ) . ‚”/> – opcja „Nie indeksuj tego post_tag:” w WordPress SEO by Yoast; kod wyświetla się, jeśli opcja jest włączona.

if ( is_home() ) { ?> <?php } – ponieważ w przypadku wklejenia kodu:

if (category_description( $category )==””) {echo ‚<meta name=”robots” content=”noindex,follow”/>’ . „\n”;}

także strona główna otrzymałaby „noindex”… Obecnie wyświetla spację przed

    <link href=”http://szukam-informacji.pl/” rel=”canonical” />

if ( is_single() ) { ?><?php } – poprawka 🙂 Doklejało noindex do wpisów 🙂