Press "Enter" to skip to content

Dobra nowina w świecie pełnym przemocy (6)

Dobrą nowiną jest też to, że możemy coś robić, by zapewnić sobie ocalenie w czasie zagłady tego
świata pełnego przemocy!

Jak wiemy, przed potopem Noe i jego rodzina wiedzieli, co muszą zrobić, aby przeżyć koniec
świata przesyconego przemocą. Mieli zbudować arkę, zgromadzić żywność i wprowadzić zwierzęta oraz oczywiście sami do niej wejść. I tak właśnie zrobili.

Podobnie kiedy przed rokiem 70 n.e. w Jeruzalem nasilała się przemoc, ostrzeżeni przez Jezusa
chrześcijanie wiedzieli, co mają robić. W Ewangelii wg Łukasza 21:20,21 znajdują się jego słowa
Chrześcijanie musieli nie tylko unikać stosowania przemocy, ale też usłuchać konkretnego
ostrzeżenia (mieli uciec w góry i nie wchodzić do Jerozolimy) — od tego zależało ich przeżycie i
ocalenie.

A co my możemy zrobić, aby zapewnić sobie ocalenie w czasie zagłady tego niegodziwego systemu rzeczy?

W dobie obecnej uwolnienie nas od przemocy nie oznacza ucieczki w jakieś specjalne miejsce lub
po prostu niestosowania przemocy. Tak jak w wypadku Noego i chrześcijan z I wieku ocalenie będzie zależało od podjęcia stanowczych działań, podyktowanych wiarą uzyskaną dzięki studiowaniu Biblii.

Zobaczmy, do czego zostaliśmy zachęceni w Liście do Hebrajczyków 10:23-25
Mając w pamięci zbliżający się dzień Jehowy, „wytrwale głośmy o naszej nadziei, troszczmy się o
siebie nawzajem i nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań”. Podejmijmy stanowcze działania,
żeby skorzystać z ocalenia zapewnianego przez Jehowę!

Ocalenie to będzie oznaczać wejście do nowego świata, w którym nie będzie ani niegodziwości, ani przemocy — jest to najlepsza z nowin!

O panowaniu Jezusa, Księcia Pokoju, w Psalmie 72, w wersecie 7,8 i 14 powiedziano tak: (…)

Pod pokojowym panowaniem Chrystusa nie będzie już żadnej przemocy. Ludzie niegodziwi,
lubujący się w przemocy nie wejdą do nowego świata.

Dlatego pamiętajmy, że Jehowa „nienawidzi każdego, kto kocha przemoc”. „Nie zazdrośćmy ludziom dopuszczającym się przemocy ani nie idźmy w ich ślady”. Wręcz przeciwnie, usłuchajmy ostrzeżeń i już teraz podejmijmy stanowcze działania, żeby skorzystać z ocalenia zapewnianego przez Jehowę!