Press "Enter" to skip to content

Czy możliwe jest przekazanie praw autorskich w TextBookers?

Tak.

E-mail od serwisu TextBookers z dnia 30.06.2020:

Przekazanie majątkowych praw autorskich w TextBookers jest już możliwe!

Już są! Zapowiadane wdrożeniem nowego Regulaminu teksty z przekazaniem majątkowych praw autorskich zostały udostępnione w panelu zamówień wszystkim Klientom, którzy przesłali do nas umowy, potwierdzając tym samym chęć zakupu takich treści.
Przekazanie majątkowych praw autorskich jest możliwe w przypadku treści wysokiej jakości, a więc:
– tekstów tematycznych,
– tekstów specjalistycznych,
– tekstów eksperckich,
– opisów produktów.
Co daje zakup treści z przekazaniem majątkowych praw autorskich i czym ta forma zamówienia różni się od zakupu licencji niewyłącznej w naszym Serwisie?
 
Licencja niewyłączna uprawnia do:
zwielokrotniania i utrwalania Tekstu;
wprowadzania go do obrotu;
użyczenia i najmu Tekstu lub jego egzemplarzy;
publicznego udostępniania Tekstu lub jego fragmentu;
dowolnej modyfikacji i edycji Tekstu;
zarządzania Tekstem zarówno w zakresie powielania go w Internecie i innych mediach, jak również w zakresie odpłatnego bądź darmowego udzielania sublicencji osobom trzecim;
    
Przekazanie majątkowych praw autorskich uprawnia do:
​zwielokrotniania i  utrwalania Tekstu;
wprowadzenia go do obrotu;
użyczenia i najmu Tekstu lub jego egzemplarzy;
publicznego udostępniania Tekstu lub jego fragmentu;
wyświetlania treści;
odtwarzania;
umieszczania Tekstu na stronach internetowych;
wykorzystania treści we wszelkich materiałach promocyjno-reklamowych dowolnego podmiotu;
decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu;
decydowania o nienaruszalności treści Tekstu oraz do jego rzetelnego wykorzystania;
dowolnej modyfikacji i edycji Tekstu;
odpłatnego lub nieodpłatnego przenoszenia nabytych praw na inne osoby i podmiotyWordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial