Jak sprawdzić pobór prądu w samochodzie - kompletny przewodnik

thumbnail
author-image

Iga Kalinowska

04.08.2023 | 5 min.

Jak sprawdzić pobór prądu w samochodzie?

Aby sprawdzić pobór prądu w samochodzie, należy zmierzyć ilość pobieranego prądu z akumulatora. Do tego celu można wykorzystać kilka różnych metod i urządzeń:

  • Miernik poboru prądu - proste urządzenie podłączane bezpośrednio do akumulatora, które pokazuje aktualny pobór prądu w amperach.
  • Przyrząd diagnostyczny OBD - po podłączeniu do gniazda diagnostycznego OBD pozwala odczytać dokładne dane na temat obciążenia instalacji elektrycznej.
  • Tester akumulatora - multimetr z funkcją testowania akumulatora, umożliwiający pomiar napięcia, prądu rozruchowego i próby obciążeniowej.

Pomiaru poboru prądu można dokonać przy wyłączonym oraz włączonym silniku. Przy wyłączonym silniku sprawdza się odbiorniki prądu oraz obciążenie akumulatora. Podczas jazdy monitoruje się prąd ładowania akumulatora oraz pracę dużych odbiorników, jak klimatyzacja czy światła.

Dlaczego ważne jest sprawdzanie poboru prądu?

Regularne sprawdzanie poboru prądu w samochodzie jest bardzo ważne z kilku powodów:

Wykrywanie potencjalnych usterek

Zwiększony pobór prądu może sygnalizować usterkę lub zaczątki awarii w układzie elektrycznym. Najczęstsze przyczyny to: uszkodzone odbiorniki prądu (np. wentylator, pompa wody), niesprawny alternator, zużyte szczotki alternatora, zwarcie.

Wykrycie usterki we wczesnej fazie pozwala naprawić ją szybko, zanim doprowadzi do poważniejszych uszkodzeń.

Zapobieganie rozładowaniu akumulatora

Nadmierny pobór prądu przy wyłączonym silniku może doprowadzić do głębokiego rozładowania lub uszkodzenia akumulatora. Regularne pomiary pozwalają temu zapobiec.

Sprawdzanie prądu ładowania podczas jazdy umożliwia wykrycie problemów z alternatorem i naładowanie akumulatora.

Metody pomiaru poboru prądu

Do pomiaru poboru prądu w instalacji elektrycznej samochodu wykorzystuje się różne metody i urządzenia. Najpopularniejsze z nich to:

Miernik poboru prądu

Prosty przyrząd podłączany bezpośrednio do biegunów akumulatora. Posiada wyświetlacz pokazujący aktualny pobór prądu w amperach. Dokładność pomiaru zależy od jakości urządzenia.

Zaletą jest prostota obsługi, niska cena i możliwość szybkiego sprawdzenia poboru prądu. Wadą - konieczność odłączania klem akumulatora i niska dokładność tanich mierników.

Przyrząd diagnostyczny OBD

Zaawansowane urządzenie podpinane do gniazda diagnostycznego OBD w samochodzie. Pozwala na odczyt dokładnych danych dotyczących obciążenia instalacji elektrycznej i pracy alternatora.

Zaletą jest precyzyjny pomiar i analiza danych. Wadą - wyższa cena i konieczność obsługi programu komputerowego.

Sprawdzanie poboru przy wyłączonym silniku

Pomiar poboru prądu w samochodzie warto wykonać przy wyłączonym silniku. Pozwala to sprawdzić obciążenie akumulatora i wykryć ewentualne usterki.

Sprawdzanie odbiorników prądu

Kolejne włączanie i wyłączanie odbiorników prądu (świateł, wentylatorów itp.) pozwala zmierzyć pobór prądu każdego z nich. Można w ten sposób wykryć uszkodzone elementy.

Warto sprawdzić też czy po wyłączeniu stacyjki wszystkie odbiorniki zostały odłączone i nie pobierają prądu.

Wykrywanie obciążenia akumulatora

Mierząc prąd pobierany przez poszczególne odbiorniki można określić sumaryczne obciążenie akumulatora przy wyłączonym silniku.

Pozwala to wykryć odbiorniki nadmiernie rozładowujące akumulator oraz problemy z urządzeniami, które powinny się wyłączać po zgaszeniu silnika.

Pomiar poboru prądu podczas jazdy

Pomiar poboru prądu w samochodzie warto również wykonać podczas jazdy. Pozwala to sprawdzić pracę alternatora i dużych odbiorników prądu w rzeczywistych warunkach.

Sprawdzanie prądu ładowania akumulatora

Podczas pracy silnika alternator powinien ładować akumulator prądem o natężeniu ok. 10-20A. Zbyt niski prąd świadczy o usterce alternatora lub paska napędowego.

Pomiar pozwala też określić wystarczającą moc alternatora przy dodatkowym obciążeniu instalacji elektrycznej podczas jazdy.

Monitorowanie dużych odbiorników prądu

Warto obserwować pobór prądu przez duże odbiorniki, jak klimatyzacja, podgrzewanie szyb czy reflektory podczas ich działania. Pozwala to wychwycić nieprawidłowości.

Nagły wzrost poboru prądu świadczy zwykle o zwarciu lub uszkodzeniu danego odbiornika.

Postępowanie w przypadku zbyt dużego poboru prądu

Gdy pomiar poboru prądu wykaże wartości przekraczające normy, należy podjąć następujące działania:

Odłączanie zbędnych odbiorników

Nadmierne obciążenie elektryki może być spowodowane pozostawieniem włączonych zbędnych odbiorników prądu, np. nieużywanych lampek czy ogrzewania szyb.

Należy je systematycznie odłączać, by zmniejszyć obciążenie. Pomoże temu regularny przegląd bezpieczników.

Poszukiwanie usterek w instalacji

Jeśli po odłączeniu zbędnych odbiorników pobór prądu nadal jest zbyt duży, konieczne jest znalezienie i usunięcie usterki.

Najczęściej przyczyną jest zwarcie, uszkodzony alternator lub poszczególne większe odbiorniki prądu. Wymagają one naprawy lub wymiany.

Podsumowanie

Regularny pomiar poboru prądu jest bardzo istotny dla prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej w samochodzie. Pozwala wykryć potencjalne usterki zanim doprowadzą do poważniejszych awarii, zapobiega zbyt głębokiemu rozładowaniu akumulatora oraz umożliwia kontrolę pracy alternatora i dużych odbiorników prądu.

Do pomiaru można wykorzystać proste mierniki poboru prądu, zaawansowane urządzenia diagnostyczne OBD lub testery akumulatorów. Należy sprawdzać pobór prądu przy wyłączonym i włączonym silniku, obserwując odbiorniki prądu oraz prąd ładowania akumulatora.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy odłączyć zbędne odbiorniki prądu i poszukać ewentualnych usterek wymagających naprawy elementów instalacji elektrycznej.

FAQ

1. Jak często należy sprawdzać pobór prądu w samochodzie?

Zaleca się sprawdzanie poboru prądu raz w miesiącu lub przed dłuższą podróżą. Dodatkowo po każdej wymianie któregoś z odbiorników prądu lub naprawie instalacji elektrycznej.

2. Jakie są dopuszczalne normy poboru prądu?

Przy wyłączonym silniku pobór nie powinien przekraczać 50-100mA. Podczas pracy silnika prąd ładowania od alternatora powinien wynosić 10-20A.

3. Gdzie podłączyć miernik do pomiaru poboru prądu?

Miernik należy podłączyć do biegunów akumulatora. Czerwony przewód do plusa, czarny do minusa. Trzeba pamiętać o ponownym dokręceniu klem po pomiarze.

4. Co oznacza zbyt niski prąd ładowania akumulatora?

Może to oznaczać usterkę alternatora, ślizganie się paska napędowego alternatora lub obluzowane połączenia przewodów. Konieczna jest diagnoza warsztatowa.

5. Jakie są najczęstsze przyczyny zbyt dużego poboru prądu?

Do typowych przyczyn należą: zwarcie w instalacji, uszkodzone odbiorniki prądu, nieszczelności w układzie chłodzenia silnika, nadmierne zużycie szczotek alternatora.

tagTagi
shareUdostępnij
author
Iga Kalinowska

Jestem pasjonatką różnorodnych form rozrywki i zawsze chciałam dzielić się swoją miłością do kina, telewizji i wszelkich atrakcji, które kształtują naszą kulturę rozrywkową.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0