Press "Enter" to skip to content
Poniżej wyświetlają się wpisy zawierające tag

życie

Tag: życie

Życie w biologii ma dwie, związane ze sobą definicje: 1. zespół procesów życiowych – swoistych, wysoko zorganizowanych funkcjonalnie, przemian fizycznych i reakcji chemicznych, zachodzących w otwartych termodynamicznie, wyodrębnionych z otoczenia układach fizycznych, zbudowanych morfologicznie, składających się z jednej lub wielu komórek oraz swoistych zjawisk biologicznych, zachodzących z udziałem tych organizmów – istniejący na Ziemi, a być może też na innych planetach 2. właściwość pewnych układów fizycznych, w których zachodzą procesy życiowe. W ciągu całej historii powstało wiele teorii odwołujących się do życia, m.in. materializm, hilemorfizm i witalizm. Mimo to, zdefiniowanie życia również współcześnie jest problemem dla naukowców i filozofów. Najmniejszą jednostką życia jest organizm.


Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial