Press "Enter" to skip to content
Poniżej wyświetlają się wpisy zawierające tag

strona internetowa

Tag: strona internetowa

Strona internetowa, strona WWW – zbiór uporządkowanych logicznie, połączonych ze sobą przez nawigację oraz linki, elementów prezentowanych za pomocą przeglądarki internetowej pod jednolitym adresem elektronicznym. Stanowi dokument HTML udostępniany w Internecie przez serwer WWW. Po stronie użytkownika strona internetowa jest zwykle otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej. Autorem pierwszych stron internetowych jest Tim Berners-Lee. Obecnie strony tworzy się za pomocą m.in. HTML5, CSS 3 i JavaScript. Strony internetowe wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej mają duże znaczenie dla wizerunku firmy, co może mieć wpływ na wynik ekonomiczny działalności rynkowej, a ewentualne błędy na stronie internetowej mogą negatywnie oddziaływać na potencjalnych klientów. Strony internetowe wykorzystują niekiedy obiekty multimedialne takie jak np. Adobe Flash, Microsoft Silverlight czy aplety Javy.


Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial