Press "Enter" to skip to content
Poniżej wyświetlają się wpisy zawierające tag

pieniądze

Tag: pieniądze

Pieniądz – towar uznany w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej, w którym są wyrażone ceny i wartości wszystkich innych towarów. Jako waluta, krąży anonimowo od osoby do osoby i pomiędzy krajami, ułatwiając wymianę handlową. Innymi słowy jest to materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę. Prawnie określony środek płatniczy, który może wyrażać, przechowywać i przekazywać wartość ściśle związaną z realnym produktem społecznym. Według współczesnej doktryny na pieniądz składają się trzy elementy: • jednostka pieniężna, • suma pieniężna, • znak pieniężny. Suma pieniężna jest wyrażana w jednostkach pieniężnych, zmaterializowanych w postaci znaków pieniężnych.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial