Press "Enter" to skip to content
Poniżej wyświetlają się wpisy zawierające tag

logo

Tag: logo

Logo – unikalna i charakterystyczna forma graficzna, stylizowany napis, symbol lub inna forma ekspresji graficznej służąca do identyfikacji marki, przedsiębiorstwa bądź organizacji. Umieszcza się je na materiałach drukowanych, reklamach, artykułach piśmienniczych, budynkach i pojazdach. Logo występuje w trzech postaciach – znaku będącego symbolem albo sygnetem, logotypu bądź pełnego logo.


Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial