Press "Enter" to skip to content
Poniżej wyświetlają się wpisy zawierające tag

HTTP

Tag: HTTP

HTTP – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych to protokół sieci WWW. Obecną definicję HTTP stanowi RFC 2616 ↓. Za pomocą protokołu HTTP przesyła się żądania udostępnienia dokumentów WWW i informacje o kliknięciu odnośnika oraz informacje z formularzy.


Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial