Press "Enter" to skip to content
Poniżej wyświetlają się wpisy zawierające tag

domena internetowa

Tag: domena internetowa

Domena internetowa – ciąg identyfikacyjny systemu Domain Name System, który określa zakres autonomii administracyjnej, uprawnień lub kontroli w Internecie. Nazwa domeny składa się z co najmniej jednej części, które są umieszczone w pewnym poddrzewie struktury DNS. Etykiety te są łączone i rozdzielane kropkami, np. example.com. W pełni kwalifikowana nazwa domeny to nazwa domeny, która jest w zupełności określona za pomocą wszystkich etykiet w hierarchii DNS, bez pominięcia jakiejkolwiek części. W etykietach w DNS nie ma znaczenia wielkość liter, ale najczęściej nazwy domen są pisane małymi literami. Domena internetowa składa się z dwóch części – nazwy głównej oraz końcówki – rozszerzenia. Nazwę główną bardzo często tworzy nazwa firmy/organizacji/akcji jej skrót, bądź nazwa działalności, którą dana firma wykonuje. Rozszerzenie jest odgórnie ustalone – można wybrać spośród możliwych propozycji. Każdy kraj posiada przypisane rozszerzenie

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial