Press "Enter" to skip to content
Poniżej wyświetlają się wpisy zawierające tag

Domain Driven Design

Tag: Domain Driven Design

Domain-driven design – podejście do tworzenia oprogramowania kładące nacisk na takie definiowanie obiektów i komponentów systemu oraz ich zachowań, aby wiernie odzwierciedlały rzeczywistość. Dopiero po utworzeniu takiego modelu należy rozważyć zagadnienia związane z techniczną realizacją.


Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial