Press "Enter" to skip to content

rodzina500plus.kalisz.pl

Według web.archive.org pod tym adresem znajdowała się strona internetowa, na której można było przeczytać m.in.:

Informacje
o programie „Rodzina 500 plus”


Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na każdą pociechę. Trwają konsultacje społeczne projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.


Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe 
Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 r.ż. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł na osobę wsparcie otrzyma każde dziecko, także jedynak. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.


Ważne!: Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


500 plus a inne świadczenia 
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zmiana ta została dokonana na etapie uzgodnień międzyresortowych.


Rodziny po rozwodzie
W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek. O przyznaniu wsparcia zadecyduje wtedy kolejność złożenia. Co ważne, rodzic otrzyma wsparcie na dzieci, które są pod jego opieką, nawet jeśli nie jest ich biologicznym rodzicem.


Liczenie dochodu
Dziecko do 25 r.ż., które nadal mieszka z rodzicami, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.


Jak otrzymać świadczenie?
Wystarczy złożyć wniosek przez internet lub osobiście w gminie. Osoby najuboższe ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, dołączą do wniosku oświadczenie o dochodach. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica.


Kiedy wnioski?
Wnioski będzie można składać od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.


500 ZŁ, CZYLI ILE?
Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody na osobę są wyższe niż 800 zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez starsze dziecko 18 r.ż.  Rocznie najuboższe rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają 12 tys. zł. Dochody najbiedniejszych rodzin z jednym dzieckiem wzrosną o 48%, z dwojgiem – o 53%.


500 ZŁ I CO DALEJ?
Kryterium dochodowe będzie podlegać weryfikacji co 3 lata. Rada Ministrów będzie miała także możliwość podwyższenia wysokości wsparcia w zależności m.in. od poziomu inflacji.


Program „RODZINA 500 plus” w liczbach
2,7 mln tyle rodzin skorzysta z programu
3,8 mln tyle dzieci zostanie objętych wsparciem
176 – 190 tys. zł tyle kosztuje wychowanie dziecka
57% – 61% tyle kosztów utrzymania dziecka pokryje program 500plus
15 – 30% tyle budżetu rodziny przeznaczają na utrzymanie dziecka
317 tys. zł tyle kosztuje wychowanie dwójki dzieci
504 zł przeciętne wydatki na osobę w rodzinie z trójką dzieci
6 tys. zł tyle rocznie dostaną rodzice na wychowanie dziecka
18 tys. zł tyle rocznie dostaną ubodzy rodzice z trójką dzieci
324 tys. zł tyle dostaną ubodzy rodzice na wychowanie trójki dzieci do 18 r.ż.

Niestety, domena wygasła.

Kupiłem ją 02.10.2020.

kris_set z forum PiO


1strefa kursówWszystkie kursy STREFY KURSÓW
2giełda tekstówGiełda Tekstów opinie
3textbookersTextBookers opinie
4giełda tekstów opinie Giełda Tekstów opinie
5ebrokerpartnerProgram partnerski eBrokerpartner.pl
6linuxpl opinieHosting Linuxpl opinie
7list priorytetowyList priorytetowy
8optymalizacja wordpresaOptymalizacja WordPressa
9pinnacle kursKurs Pinnacle 16
10inpost pracaInPost praca opinie

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial