Press "Enter" to skip to content

BIBLIJNY POGLĄD NA PRAKTYKI SPIRYTYSTYCZNE

W jaki sposób Jehowa zapatruje się na praktyki spirytystyczne? Jest to bardzo ważne pytanie, na które jako prawdziwi chrześcijanie powinniśmy znać odpowiedź. Dlaczego? Ponieważ nasze podejście do tego tematu ma związek z nawiązaniem i utrzymaniem bliskiej więzi z Bogiem.

Żeby móc odpowiedzieć na pytanie o pogląd Jehowy na praktyki spirytystyczne, warto najpierw zdefiniować, czym w ogóle jest spirytyzm. Najprościej mówiąc, jest to wiara w to, że duchy zmarłych ludzi dalej żyją i mogą się kontaktować z żywymi.

Spirytyzm to przekonanie, że po śmierci danego człowieka jakaś jego cząstka, nazywana często „duszą”, nie umiera, tylko przenosi się do innego świata, do dziedziny duchowej, i stamtąd może wpływać na losy ludzi żyjących na ziemi.

Według takich wierzeń ciało co prawda umiera, ale dusza nie, i z kimś, kto zmarł, można się skontaktować albo bezpośrednio albo za pośrednictwem człowieka będącego medium, czyli osoby szczególnie podatnej na wpływ duchów.

Ale czy takie poglądy są zgodne z Biblią? Czy zmarli mogą kontaktować się z żywymi? A jeśli nie, to kim są istoty duchowe, z którymi udaje nawiązać się kontakt podczas seansów spirytystycznych? Kto się wówczas podaje za duchy zmarłych?

O tym oraz o innych kwestiach związanych z praktykami spirytystycznymi krótko sobie dzisiaj powiemy, a także o tym, jak nas jako Świadków Jehowy chroni wiedza z Pisma Świętego.

Wróćmy może najpierw do definicji spirytyzmu jako wiary w to, że duchy zmarłych ludzi po śmierci ciała dalej żyją i mogą się kontaktować z żywymi. Grecki odpowiednik wyrazu „spirytyzm” to farmakía, co dosłownie znaczy „zażywanie narkotyków; narkotyzowanie się”. Słowo to zaczęto kojarzyć ze spirytyzmem, ponieważ w starożytności podczas wywoływania demonów i uprawiania czarów zażywano narkotyki.

Jakie formy przybiera dzisiaj spirytyzm? Np. wspomnianych już seansów spirytystycznych. Ale nie tylko. Występuje on też pod postacią astrologii, hipnotyzmu, czarów, wuduizmu, tabliczek alfabetycznych i chiromancji. Oprócz nich istnieją jeszcze inne sposoby rzekomego porozumiewania się ze zmarłymi.

Taką chyba najbardziej rozpowszechnioną formą spirytyzmu jest wróżbiarstwo. To praktyka dowiadywania się o przyszłości albo o czymś nieznanym przy pomocy niewidzialnych duchów.

Dlaczego ludzie, nawet w krajach uznawanych za chrześcijańskie, interesują się takimi rzeczami? Bardzo dużo ludzi interesuje się spirytyzmem, ponieważ jest w nim coś tajemniczego i niesamowitego. Fascynuje on ich. Tacy ludzie czytują książki na temat spirytyzmu, chodzą na filmy lub oglądają programy telewizyjne związane z tymi sprawami. Mogą nawet brać udział w seansach spirytystycznych, podczas których osoba podająca się za medium stara się nawiązać kontakt ze światem duchów.

Ponieważ temat ten jest dla wielu niezwykle fascynujący, nic dziwnego, że na całym świecie rośnie zainteresowanie spirytyzmem. W pewnej książce napisano, że “zdaniem wielu komentatorów żyjemy w okresie niesłychanego odradzania się okultyzmu”, którego rodzajem jest właśnie spirytyzm.

Coraz więcej ludzi fascynuje się praktykami spirytystycznymi. Dzieje się tak między innymi dlatego, że niektóre religie chrześcijaństwa patrzą na uprawianie spirytyzmu przez palce lub nawet je aprobują, uznają za godne poparcia. Jedne wprost, a inne w trochę bardziej zawoalowany sposób.

Religie chrześcijaństwa dają do zrozumienia, że nawiązywanie kontaktu z duchami zmarłych to po prostu jeszcze jeden sposób przybliżania się do Boga. W rezultacie część ludzi, nawet głeboko wierzących w Boga, posuwa się do uprawiania spirytyzmu.

Ale czy zaakceptowanie spirytyzmu przez kościoły chrześcijaństwa dowodzi, że uznaje go również Bóg? Czy można przybliżyć się do Boga poprzez nawiązywanie kontaktu z duchami zmarłych? Oczywiście, że nie. Pismo Święte wyraźnie temu przeczy.

Zanim jednak poszukamy, co dokładnie mówi Biblia na temat praktyk spirytystycznych, zastanówmy się, czy nawiązywanie kontaktu ze światem duchów jest w ogóle możliwe.

No więc, czy zwykli ludzie żyjący na ziemi mogą rozmawiać z kimś z dziedziny duchowej? Oczywiście, że tak. Z Pisma Świętego wynika, iż w nawiązywaniu kontaktu z dziedziną duchową w gruncie rzeczy nie ma nic nowego. Dlaczego?

Ponieważ nasz Wspaniały Stwórca Jehowa jest Duchem, co oznacza, że istnieje w postaci niedostępnej dla naszych oczu. A jednak pierwsza para ludzka, Adam i Ewa, porozumiewała się z Nim w ogrodzie Eden. I była to normalna konwersacja.

Przyjrzyjmy się może jednej z takich rozmów. W trzecim rozdziale pierwszej księgi biblijnej znajdujemy zapis rozmowy pomiędzy Stwórcą a Adamem i Ewą. Zobaczmy do Rodzaju 3:8-13.

8 Później usłyszeli głos Jehowy Boga, który przechadzał się po ogrodzie w porze dnia, kiedy powiewał wiatr. Mężczyzna i jego żona ukryli się przed Jehową Bogiem wśród drzew ogrodu. 9 I Jehowa Bóg wołał mężczyznę, i pytał: „Gdzie jesteś?”. 10 W końcu mężczyzna się odezwał: „Słyszałem Twój głos w ogrodzie, ale bałem się, bo jestem nagi, i dlatego się ukryłem”. 11 Bóg zapytał go: „Kto ci powiedział, że jesteś nagi?+ Czy jadłeś owoc z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?”+. 12 Mężczyzna odparł: „To ta kobieta, którą mi przyprowadziłeś, dała mi owoc z drzewa, więc jadłem”. 13 Wtedy Jehowa Bóg zapytał kobietę: „Dlaczego to zrobiłaś?”, a ona odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł, dlatego jadłam”+.

Czytamy tutaj, że „Jehowa Bóg wołał mężczyznę i pytał: GDZIE JESTEŚ?”, „mężczyzna (Mu) odpowiedział”, po czym „Bóg go (ponownie o coś) zapytał”, a „mężczyzna odparł”. Także „kobietę Jehowa Bóg zapytał” a „ona odpowiedziała”.

Czyli Adam i Ewa mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z Kimś z dziedziny duchowej – z samym Jehową, który wcześniej, w innej rozmowie, przedstawił im widoki na życie wieczne.
Ale nasi pierwsi prarodzice nie byli jedynymi ludźmi, którzy kontaktowali się z niewidzialną gołym okiem dziedziną duchową. W Biblii opisano znacznie więcej takich sytuacji.

Na przykład posłuszny Bogu Noe miał możliwość bezpośredniej rozmowy z Jehową. Zobaczmy do ks. Rodzaju 6:13,14,22.


13 Potem Bóg powiedział do Noego: „Postanowiłem unicestwić wszelkie żywe stworzenia, bo z powodu ludzi ziemia jest pełna przemocy. Dlatego ich zgładzę, a ziemię obrócę w ruinę+. 14 Zbuduj więc sobie arkę* z drzewa żywicznego+. Zrób w niej pomieszczenia, a wewnątrz i na zewnątrz powlecz ją smołą+.
22 I Noe zrobił wszystko tak, jak mu Bóg nakazał. Tak właśnie zrobił+.

Jehowa w bezpośredniej rozmowie udzielił Noemu szczegółowych wskazówek na temat potopu, a ten posłusznie się do nich zastosował, dzięki czemu ocalił życie swojej rodziny.

Także patriarcha Abraham rozmawiał z Jehową, i między innymi otrzymał od Niego wspaniale obietnice dotyczące przyszłości swojej, swoich potomków oraz naszej.

W Piśmie Świętym jest więcej przykładów kontaktów Jehowy z ludźmi, często za pośrednictwem aniołów Bożych. Tak więc kontaktowanie się ludzi z dziedziną duchową jest jak najbardziej możliwe.

Ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie wszystkie kontakty ze światem duchów opisane w Biblii okazały się pożyteczne dla ludzi. Zobaczmy jeszcze raz do 3 rozdziału księgi Rodzaju i odczytajmy wersety 1-5.

A wąż+ był najostrożniejszy* ze wszystkich dzikich zwierząt, które uczynił Jehowa Bóg. I przemówił do kobiety: „Czy Bóg rzeczywiście powiedział, że nie wolno wam jeść owoców ze wszystkich drzew ogrodu*?”+. 2 Na to kobieta rzekła do węża: „Możemy jeść owoce z drzew ogrodu+. 3 Ale o drzewie, które jest w środku ogrodu+, Bóg powiedział: ‚Nie wolno wam jeść jego owoców ani nawet go dotykać, bo w przeciwnym razie umrzecie’”. 4 Wtedy wąż odezwał się do kobiety: „Z całą pewnością nie umrzecie+. 5 Bóg wie, że w tym samym dniu, w którym zjecie z niego owoc, otworzą się wam oczy i staniecie się podobni do Boga — będziecie znali dobro i zło”+.

Z kim rozmawiała Ewa? Ze zbuntowanym aniołem, Szatanem Diabłem, który posłużył się wężem, żeby ją zwieść. Skutki tamtej krótkiej rozmowy z tym niegodziwym duchem okazały się tragiczne nie tylko dla Ewy, nie tylko dla Adama i Ewy, ale także dla wszystkich ludzi, którzy się potem narodzili. Szatan zwiódł Ewę, czego konsekwencje poniosła cała ludzkość.

Jak wiemy, przykre konsekwencje przyniosło także postępowanie zbuntowanych aniołów, którzy w czasach Noego wprowadzali ludzi w błąd, szerzyli przemoc i niemoralność. Wskutek ich działań „w oczach prawdziwego Boga ziemia była zrujnowana i napełniona przemocą”, przez co większosć ludzi zginęła w potopie, jak czytamy w 6 rozdziale księgi Rodzaju.

Także w Pismach Greckich znajdujemy opisy działań demonów i przykrych skutków tych działań.
Na pewno pamiętamy też opisanego w Ewangelii wg Marka człowieka, który mieszkał wśród grobowców i był pod wpływem nieczystego ducha. Zobaczmy do tej relacji. Marka 5:2-6

Gdy Jezus wysiadł z łodzi, nagle z cmentarza wyszedł mu naprzeciw człowiek będący pod wpływem nieczystego ducha. 3 Mieszkał wśród grobowców i aż dotąd absolutnie nikomu nie udało się go skutecznie związać, nawet łańcuchami. 4 Często zakuwano mu nogi w kajdany, a łańcuchami wiązano ręce, ale łańcuchy rozrywał, a kajdany kruszył. Nikt nie miał siły go poskromić. 5 Ciągle, nocą i dniem, krzyczał w grobowcach i w górach i sam siebie tłukł kamieniami.

Ten nieszczęśliwy człowiek opętany przez demony (a nawet, jak dalej czytamy, przez legion demonów) „ciągle krzyczał i sam siebie tłukł kamieniami“. Na pewno nie cieszył się z posiadania otrzymanej od demonów mocy, dzięki której “rozrywał łańcuchy i kruszył kajdany”.

Także dzisiaj dla wielu osób kontakty z dziedziną duchową mają fatalne następstwa. Dlaczego? Ponieważ niegodziwi, zbuntowani aniołowie zwani demonami nie tylko kłamią, nie tylko oszukują ludzi, którzy wikłają się w okultyzm, ale także podporządkowują sobie ich. Zdarza się, że demony popychają takie osoby do stosowania przemocy, a nawet do popełnienia morderstw.

W naszych publikacjach znajdujemy relacje osób, które obecnie są naszymi współwyznawcami, a które wcześniej, przed poznaniem prawdy o Jehowie, były nękane przez demony.

Np. w Strażnicy nr 2 z 1988 roku jest życiorys naszej siostry Lintiny van Geenen mieszkającej w Surinamie. Zanim Lintina została Świadkiem Jehowy, demon zabił 16 osób z jej rodziny, a nad nią znęcał się fizycznie i psychicznie przez 18 lat. Nawiązując do znanych sobie przeżyć, siostra ta napisała, że demony „potrafią zadręczyć swe ofiary na śmierć, jeśli im się nie podporządkują”.

Tak więc kontakty z dziedziną duchową są możliwe, ale dla wielu osób mają fatalne następstwa. Osoby, które dostaną się pod wpływ demonów, bardzo często przeżywają prawdziwe udręki fizyczne i psychiczne.

Pamiętając o tym zagrożeniu, jako Świadkowie Jehowy unikamy wszelkich form kontaktów z tzw. siłami nadprzyrodzonymi. Z Pisma Świętego wiemy, że niewidzialnymi propagatorami spirytyzmu są Szatan i jego demony, których celem zawsze jest odciąganie ludzi od Jehowy i od czystego wielbienia.

Skoro wskutek seansów spirytystycznych, wróżbiarstwa, astrologii można się dostać pod wpływ niegodziwych duchów, to nic dziwnego, że Pismo Święte wyraźnie potępia praktyki spirytystyczne rozpowszechnione w otaczającym nas świecie.

Te praktyki spirytystyczne nie pochodzą od Jehowy. Przekonuje nas o tym chociażby relacja zanotowana w Dziejach Apostolskich 16:16-18, gdzie czytamy o „demonie wróżbiarstwa”, co wskazuje, że sztuka „przepowiadania przyszłości” wywodzi się nie od Boga, tylko od demonów.

16 Gdy jednego razu szliśmy na miejsce modlitwy, natknęliśmy się na pewną służącą, która miała nieczystego ducha — demona wróżbiarstwa+. Przepowiadając przyszłość, przynosiła swoim właścicielom wielkie dochody. 17 Dziewczyna ta chodziła za Pawłem i za nami i wołała: „Ci ludzie są niewolnikami Boga Najwyższego!+ Głoszą wam o drodze, która prowadzi do wybawienia!”. 18 Robiła tak przez wiele dni. W końcu Paweł, znużony tym, odwrócił się i powiedział do ducha: „W imię Jezusa Chrystusa rozkazuję ci, żebyś z niej wyszedł”. I w tym momencie z niej wyszedł+.

Dlaczego apostoł Paweł wypędził tego ducha? Przecież dzięki siłom nadprzyrodzonym być może ta służąca mówiła przydatne ludziom rzeczy. Być może mówiła rolnikom, kiedy mają sadzić, pannom — kiedy wychodzić za mąż, a poszukiwaczom złota — radziła, gdzie je znaleźć. Co więcej, w tej konkretnej sytuacji publicznie mówiła prawdę, że Paweł i jego towarzysze są sługami Boga Najwyższego.

Dlaczego więc Paweł wypędził z niej tego „ ducha – demona wróżbiarstwa”? Bo żaden demon nie miał prawa głosić o Jehowie ani o zgotowanych przez Niego środkach zbawienia. Kobieta, mówiąc prawdę, tak naprawdę przysparzała chwały demonowi, a nie Jehowie. Pochlebna wypowiedź demona o „niewolnikach Boga Najwyższego” w gruncie rzeczy odwracała uwagę postronnych obserwatorów od naśladowców Chrystusa, a skupiała na tej służącej i jej „demonie wróżbiarstwa”.

Sytuacja ta dobitnie pokazuje, że celem demonów zawsze jest odciąganie ludzi od Jehowy, nawet gdyby za pomocą medium spirytystycznego zdarzało im się powiedzieć prawdę.

Zbuntowany anioł, Szatan Diabeł, zwodzi inne stworzenia już od czasów Adama i Ewy. Szatanowi udało się ściągnąć na złą drogę nie tylko ludzi, ale także niektórych aniołów Bożych. W księdze Objawienia 12:9 powiedziano wręcz o nim, że „zwodzi cały świat”.

Rozważmy jedno z kłamstw tego zbuntowanego anioła. W ogrodzie Eden Szatan skłamał, że Adam i Ewa nigdy nie umrą. Jak wiemy, wbrew jego słowom jednak umarli. Co więc zrobił Szatan, aby nadal zwodzić innych ludzi? Za pomocą religii fałszywej zaczął szerzyć kłamstwo, że człowiek ma nieśmiertelną duszę. W rezultacie już od tysiącleci nauka o duszy nieśmiertelnej jest elementem większości religii. Już w starożytnym Babilonie wierzono w to, że ludzie tak naprawdę nie umierają, tylko żyją w zaświatach, dzięki czemu można się z nimi skontaktować.

Co więcej, przez całe stulecia temu kłamstwu Szatana nadawano różne atrakcyjne formy. „Nirwana”, „kraina wiecznych łowów” i inne tego typu określenia zaświatów. W rezultacie wiele osób nie szuka prawdziwego Boga, Jehowy, nie służy Mu w sposób godny Jego uznania, tylko uprawia spirytyzm i próbuje nawiązać kontakt ze zmarłymi.

Tymczasem Pismo Święte mocno i stanowczo potępia wszelkie formy spirytyzmu. Od pierwszego pisarza biblijnego, Mojżesza, do ostatniego, apostoła Jana, wszyscy natchnieni przez Boga pisarze ostro potępiali praktyki spirytystyczne. Zobaczmy na przykład, co zapisał Mojżesz w księdze Powtórzonego Prawa 18:10-12

10 Nie może być wśród was nikogo, kto swojego syna lub córkę oddaje na spalenie w ogniu+, kto zajmuje się wróżbiarstwem+ lub magią+, kto wypatruje znaków wróżebnych+, uprawia czary+, 11 rzuca na innych zaklęcia, zasięga rady u medium spirytystycznego+ albo u wróżbity+ ani nikogo, kto wypytuje się umarłych+. 12 Bo każdy, kto tak robi, budzi w Jehowie obrzydzenie. To właśnie z powodu tych obrzydliwych zwyczajów Jehowa, wasz Bóg, wypędza te narody przed wami.

Wróżbiarstwo, magia, zasięganie rady u medium spirytystycznego – te i inne rzeczy zostały tutaj nazwane „obrzydliwymi zwyczajami”, a osoby, które miały z tym coś wspólnego „budziły w Jehowie obrzydzenie”.

Czy coś się zmieniło od czasów Mojżesza? Zobaczmy do ostatniej księgi biblijnej, do ks. Objawienia 21:8

8 Ale tchórze, ludzie bez wiary+, zachowujący się obrzydliwie, mordercy+, dopuszczający się niemoralności*+, uprawiający spirytyzm, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy+ zostaną wrzuceni do jeziora, w którym płonie ogień i siarka+. To oznacza drugą śmierć”+.

Ludzi uprawiających spirytyzm zrównano tutaj z ludźmi „zachowującymi się obrzydliwie” i „mordercami”. Zdanie Jehowy na temat praktyk spirytyzmu się nie zmieniło.

Apostoł Paweł w Liście do Galatów 5:19-21 bez ogródek oświadczył, że uprawiający spirytyzm nie odziedziczą Królestwa Bożego.

Dlaczego stanowisko Biblii w tej sprawie jest tak kategoryczne? Ponieważ (tak jak już mówiliśmy) osoby parające się spirytyzmem dostają się pod wpływ demonów, które są nieprzyjaciółmi Boga.

Oprócz tego spirytyzm propaguje kłamstwo. Kłamstwo Szatana, że człowiek w gruncie rzeczy nie umiera, tylko ma w sobie jakiś pierwiastek duchowy, który żyje dalej. A Jehowa jest przecież „Bogiem prawdy” i przeciwstawia się kłamstwu.

Dlatego właśnie za pomocą Biblii Jehowa oznajmił nam prawdę o tym, że zmarli nie są świadomi niczego ani nie mogą się porozumiewać z żyjącymi. Nie mogą nikomu ani pomóc, ani zaszkodzić, nie mogą też ingerować w nic, co się dzieje na ziemi, bo po prostu nie żyją.

Mówi o tym księga Kaznodziei 9:5,6

5 Żyjący wiedzą, że umrą+, ale umarli nic nie wiedzą+ ani nie mają już żadnej nagrody, bo cała pamięć o nich idzie w zapomnienie+. 6 Przeminęła też ich miłość, nienawiść i zazdrość. Nie mają już żadnego udziału w tym, co się dzieje pod słońcem+.

Zgodnie z tymi słowami ludzie, którzy zmarli, nie mogą nikomu pomóc. „Nie mają żadnego udziału w tym, co się dzieje pod słońcem”, bo „nic nie wiedzą”.

Dlatego opowieści o tym, że ktoś nawiązał kontakt ze zmarłą osobą są albo zmyślone, albo dotyczą porozumiewania się z demonami.

Jak wiemy, Szatan Diabeł działa chytrze i przebiegle. W Biblii powiedziano, że „ciągle podszywa się pod anioła światła”. Dlatego trzeba zachowywać ostrożność, żeby nie dać mu się zwieść.

A co z osobami, które dostały się pod wpływ spirytyzmu i chcą się z niego wyzwolić? Osoby takie muszą podporządkować się prawdziwemu Bogu, Jehowie. Konieczne jest całkowite odcięcie się od zwyczajów i praktyk spirytystycznych. Trzeba nałożyć całą zbroję od Boga. Kto chce uwolnić się od szkodliwego wpływu spirytyzmu, musi poznawać wolę Bożą i ze wszystkich sił starać się ją spełniać.

W liście Jakuba 4:7 napisano: „podporządkujcie się Bogu, natomiast przeciwstawcie się Diabłu, a ucieknie od was”. Potrzebne są zdecydowane działania.

Trzeba zerwać wszelkie powiązania ze znanymi sobie spirytystami, czyli ludźmi, którzy praktykują spirytyzm. Niczego od nich nie wolno przynosić do swojego domu. Izraelici wkraczający do Ziemi Obiecanej otrzymali nakaz, aby zniszczyć rzeźbione wizerunki bogów kananejskich, co pokazuje, jaki stosunek my powinniśmy mieć do takich rzeczy. Mamy czuć do nich wstręt. Takie rzeczy są obrzydliwością dla Jehowy, naszego Boga.

Nawet gdyby posiadane przez nas przedmioty były cenne, należy je zniszczyć, tak jak to zrobili Efezjanie, o których mowa w ks. Dziejów Apostolskich 9:19, 20. Czytamy tam, że „sporo tych, którzy zajmowali się magią, poznosiło swoje księgi (warte 50 000 sztuk srebra) i na oczach wszystkich je spaliło”.

Osoba, która chce się uwolnić od spirytyzmu, musi zrobić tak samo. Musi pozbyć się amuletów, talizmanów, „ochronnych” tasiemek, fetyszy, ksiąg magicznych oraz wszystkiego, co ma związek z praktykami spirytystycznymi.

Kto chce oddawać Jehowie cześć w sposób godny Jego uznania, nie może sięgać po materiały propagujące spirytyzm, na przykład czytać horoskopów. Nie dajmy się zwieść na manowce Szatanowi i demonom przez zwykłą ciekawość, oglądając programy telewizyjne lub filmy pokazujące hipnozę, seanse spirytystyczne lub inne formy spirytyzmu.

A co z tymi, którzy wpadli w sidła demonów?

Osobom nękanym przez demony Jehowa udziela pomocy, gdy wzywają Jego imienia. Imię to nie jest jakimś magicznym zaklęciem, ale Bóg, który je nosi, potrafi zapewnić ochronę oddanym Mu sługom. Jehowa jest potężniejszy niż Szatan.

Świadczą o tym przeżycia naszych współwyznawców. Siostra Lintina, nękana przez demona przez 18 lat, w swoim życiorysie napisała: „Z wynędzniałej niewolnicy demonów stałam się służebnicą Jehowy, doznającą Jego troskliwej opieki.(…) Trudno mi wyrazić słowami, jak wdzięczna jestem Jehowie, mojemu Bogu, który wyciągnął do mnie swą pomocną dłoń”.

Przykład tej siostry pokazuje, że osoby, które dostały się pod wpływ spirytyzmu i chcą się z niego wyzwolić, muszą podporządkować się prawdziwemu Bogu, Jehowie, a wtedy zaznają obfitych błogosławieństw.

To samo dotyczy również nas.

Już teraz zaznajemy wielu błogosławieństw. Na przykład dzięki prawdzie z Pisma Świętego znamy stan umarłych, dzięki czemu nie boimy się duchów zmarłych.

Wiemy też, że za praktykami spirytystycznymi kryją się Szatan i demony, którym sprawia przyjemność krzywdzenie i oszukiwanie ludzi. Dzięki tej wiedzy z Biblii nie narażamy się na niebezpieczeństwa związane z okultyzmem.

Ale przede wszystkim znamy zamierzenie Boże co do ziemi. Jehowa darzy nas szczerą miłością, dlatego poczynił odpowiednie kroki, żeby położyć kres władzy Szatana. Aby wybawić ludzkość, posłał na ziemię Jezusa, który uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych i wypędzał demony.

Wyczekując czasu, gdy Jehowa naprawi wszelkie zło wyrządzone przez Szatana, strzeżmy się więc praktyk związanych ze spirytyzmem.

Postępujmy zgodnie z prawdą zawartą w Biblii i służmy naszemu kochającemu Stwórcy, a zaznamy wielu błogosławieństw teraz i w przyszłości.

VN:F [1.9.22_1171]
Twoja ocena wpisu:
Rating: 4.6/5 (5 votes cast)
BIBLIJNY POGLĄD NA PRAKTYKI SPIRYTYSTYCZNE, 4.6 / 5 , ocen: 5
List. Królestwo Boże – imię

Szkoda, że nie możemy się zobaczyć i porozmawiać jak dawniej. W poprzednim liście wspomniałam o Królestwie Bożym, o które Jezus Read more

Kim są czterej jeźdzcy Apokalipsy?

Bardzo wielu ludzi słyszało o tzw. "czterech jeźdzcach Apokalipsy", bo to chyba najbardziej znana scena z księgi Objawienia. Niektórzy sądzą, Read more

Jakie zadanie otrzymał Noe?

Czy trudno jest ci robić to, czego wymaga Jehowa? Czasem może tak być. Pod wpływem zmęczenia, zniechęcenia, trosk życiowych może Read more

Jaka przyszłość czeka naszą planetę?

Jaka przyszłość czeka naszą planetę?... Niektórzy uważają, że Ziemia zostanie zniszczona w wyniku wojny nuklearnej. Inni sugerują, że być może Read more

Be First to Comment

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial