Tag: czad

Czad (tlenek węgla, CO) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków węgla mający silne własności toksyczne.