Press "Enter" to skip to content

Kokosowe śmieszki

Otrzymałem od Blue Media e-mail o niepokojącej treści:

kokos-rating

Twój rating został obniżony z powodu nieterminowej spłaty rat i wynosi teraz Jedna zielona gwiazdka.

Dwie zielone gwiazdki otrzymasz, jeśli spłacisz swoje dotychczasowe zobowiązania.

Zasady przyznawania ratingu znajdziesz w regulaminie.

Jakie zobowiązania? Jaka spłata?…

Zanim dostałem zawału serca, zdążyłem jeszcze raz przeczytać tytuł wiadomości.

„Test szablonu o nazwie: RATING_REVOKE”.

Hehe, kokosowe śmieszki. Dzięki pomyłce programisty BOK będzie miał pełne ręce roboty.