Press "Enter" to skip to content

Jak zapobiec zaczadzeniu?

W okresie zimowym w polskich domach i mieszkaniach bardzo często dochodzi do niezmiernie niebezpiecznej sytuacji – wytworzenia się czadu. Jak jej zapobiec? Jak udzielić pierwszej pomocy osobie zaczadzonej? Kogo zawiadomić?

Czad, czyli tlenek węgla, to bezwonny, bezbarwny i niedrażniący rodzaju gazu, który wykazuje działanie bardzo silnie toksyczne. Powstaje on w wyniku niepełnego spalania się paliw, np. gazu ziemnego, węgla, nafty czy drewna. Główną przyczyną tego zjawiska jest przede wszystkim niedrożna wentylacja mieszkań oraz niesprawne (najczęściej bardzo stare) urządzania zasilane gazem ziemnym np. piecyki do podgrzewania wody. Często do zatruć dochodzi zimą, gdy mieszkańcy nie wietrzą dostatecznie lub w ogóle mieszkań ze względy na niskie temperatury powietrza na zewnątrz.

Najlepszym sposobem na zapobiegnięcie zatrucia czadem jest zakup czujnika czadu, nie jest to duży wydatek, a bardzo często ratuje on życie. Głównymi objawami zatrucia są: nudności, silny ból głowy, zawroty głowy, konwulsje oraz utrata przytomności. Przy dużym stężeniu czadu w pomieszczeniu śmierć następuje już po kilku minutach. W przypadku podejrzenia ulatniania się czadu w mieszkaniu natychmiast należy wyłączyć wszelkie urządzanie zasilane paliwami, otworzyć szeroko wszystkie okna i drzwi, a osobę zatrutą jak najszybciej wyprowadzić na świeże powietrze. Należy także bezzwłocznie zawiadomić pogotowie ratunkowe.

Pamiętajmy, że czad jest bardzo niebezpieczny, a zapobieganie zatrucia nim nie wymaga dużego wysiłku, ani sporych nakładów finansowych. Czujnik czadu może uratować nam życie!