4 thoughts on “Giełda Tekstów czy TextMarket?

  1. A mnie ciekawi jak rozliczany jest podatek dochodowy przez te dwie firmy. Jak to wygląda?

  2. Należałoby jasno zaznaczyć, że ŻADNA istniejąca giełda nie płaci zaliczek z tytułu podatku dochodowego. Podatek należy rozliczyć we własnym zakresie. Jak? Można szukać informacji w internecie, ale i tak interpretacja przepisów zależy od konkretnego Urzędu Skarbowego 😉 Zazwyczaj sprowadza się to do deklaracji w PIT-37.

  3. „Osoby fizyczne otrzymają sumę pomniejszoną o dodatkową prowizję w wysokości 18.7% oraz o podatek dochodowy od osób fizycznych, który zostanie przez nas odprowadzony do urzędu skarbowego.” Giełda Tekstów odprowadza podatek 🙂

  4. W kwestii szczegółów – giełda tekstów częściej akceptuje teksty, textmarket jest zbyt rygorystyczny. Dla mnie to istotna różnica przemawiająca jak na razie na rzecz giełdy tekstów, ale może się to zmieni, konkurencja jest ostra.

Comments are closed.